Subsidies

 

Subsidies (2017)

Om in Nederland het streven van 15% groene energie te realiseren heeft de Nederlandse overheid subsidie ter beschikking gesteld voor diverse alternatieve energie bronnen. Houtverbranding is daar één van. De details en vooraarden zijn terug te vinden op de site van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:


Installaties tot 500kW.

Voor installaties < 500kW is de ISDE (Investering Subsidie Duurzame Energie) regeling van toepassing. Dit komt neer op € 80 per kW voor ketelinstallaties mits aangemeld op de lijst van het RVO. Dit is een éénmalig tegemoetkoming op de investering. 

 

Installaties groter dan 500kW.

Voor de grotere installaties is de SDE+ (Subsidie Duurzame Energie) van toepassing. In deze regeling wordt een subsidie per geproduceerde kW warmte en stroom uitgekeerd. De hoogte en de hoeveelheid uren is afhankelijk van de grootte en soort van installatie.

 

Energie Investering Aftrek.

Is niet meer samen met de SDE te gebruiken.