Milieu

Biomassaverbranding heeft een positieve bijdrage tot het milieu. De kort cyclische doorloop van de brandstof (20 jaar) zorgt voor opname van de bij de verbanding uitgestoten CO₂.

Uiteraard is het van belang de bij de verbranding vrijkomende schaadstoffen goed te beperken. De Nederlandse en Belgische overheid hebben dit samen gevat in het Activiteiten Besluit (NL) en de Vlarem IIbis voor België. Het accent ligt op stof en NOx.

Schone biomassa.

De maximale emissie waarden zijn gebaseerd op de verbranding van schone biomassa voor komend op de witte lijst. In de praktijk betekent dit: houtpellets, houtchips, -resten en -shreds voor de gangbare gebruiker.